ZORGGROEP ORION KOESTERT PLANNEN VOOR EEN “KOUDEPLAN” OM BUURTBEWONERS UIT HUN ISOLEMENT TE HALEN EN IN DE WARMTE TE BRENGEN

Zorggroep Orion trakteerde bewoners en bezoekers op zondagmiddag op een gezellig feest met live muziek en boeiende activiteiten naar aanleiding van de 40ste verjaardag van De Flatjes en dienstencentrum Albert Van Dyck. Tijdens de aftrap met feestelijke receptie, benadrukte voorzitter Luc Op de Beeck nogmaals het belang van een dienstencentrum voor de buurt en haar bewoners. Het was meteen ook het moment om de plannen aan te kondigen voor een heus “koudeplan” in 2022 waarbij alle inwoners van Turnhout extra welkom zijn in alle dienstencentra van de zorggroep en eventueel ook nog op andere sites van Zorggroep Orion, zoals de woonzorgcentra.

EEN DIENSTENCENTRUM ALS HART VAN DE BUURT EN ANTENNE VOOR HET SIGNALEREN VAN PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN WAAR (BUURT-)BEWONERS MEE WORSTELENIn dienstencentrum Albert Van Dyck – en tevens in ontmoetingscentrum De Meerloop en dienstencentrum De Schoor – kunnen bewoners en buurtbewoners elke dag terecht voor allerlei activiteiten, maar tevens voor informatie rond mogelijke diensten of zorgoplossingen. De functie van het café in elk centrum is niet enkel een gezellig samenzijn, maar ook een belangrijke, verbindende factor voor wie er langs komt en zich meteen welkom voelt.

Voorzitter Luc Op de Beeck licht toe: “De donkere dagen van het jaar komen er aan. We merken dat heel wat mensen het dan wat moeilijker krijgen en neigen tot eenzaamheid en isolement. In de dienstencentra is iedereen altijd op een laagdrempelige manier welkom. Niemand is verplicht om deel te nemen aan een activiteit of om iets te consumeren. Ons aanbod betekent ook dat je gewoon binnen loopt voor een goede babbel of om de krant te lezen. Met de onrust rond de stijgende energieprijzen willen we ook nog eens extra benadrukken dat iedereen bij ons kan langs komen tijdens onze openingsuren. Wordt het écht bij jou thuis te koud, omdat je bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager zet, durf dan in één van onze dienstencentra langs te komen en hier wat meer tijd door te brengen.”
IN DE STEIGERS: EEN KOUDEPLAN VOOR WIE DE KOUDE WONING INRUILT VOOR EEN GASTVRIJE, WARME OMGEVING IN DE DIENSTENCENTRAHet team Thuiszorg van Zorggroep Orion, dat instaat voor alle dienstencentra en de bijhorende assistentiewoningen, ambieert ook om extra betrokken te zijn met de buurt. Daarom werden onlangs een zorgcoach, een mantelzorgcoördinator en een buurtcoach aangeworven.

Luc Op de Beeck, voorzitter Zorggroep Orion: “Ons team werkt momenteel ook plannen uit voor een heus “koudeplan”, vergelijk het met het “hitteplan” in de zomer waarbij iedereen bij ons verkoeling kan zoeken. Voor het “koudeplan” kijken we hoe we bij extreme koude onze deuren nog meer kunnen open zetten voor onze buurtbewoners, zodat ze kunnen toeven bij ons in een aangename temperatuur. Dat betekent dat we onderzoeken hoe er tijdens de periode van het “koudeplan” een aantal extra openingsuren kunnen gerealiseerd worden. Maar weet, dat iedereen nu al écht veel kan langs komen en zeker niet in de kou moet blijven staan, letterlijk en figuurlijk.

De details van het “koudeplan” worden binnenkort aangekondigd zodra dit helemaal rond is.

OVERZICHT VAN DE LOCATIES EN TIJDEN WAAR IEDEREEN WELKOM IS
Dienstencentrum Albert Van Dyck – Albert Van Dyckstraat 10:

 • Elke weekdag welkom in het dienstencentrum van 9 tot 17 uur
 • Het café is elke weekdag open vanaf 9 uur tot 17 uur – en in het weekend van 13u30 tot 17 uur.
 • Je kan elke dag terecht in het restaurant van 11u30 tot 13 uur om een hapje te eten.

Ontmoetingscentrum De Meerloop – Begijnhof 44:

 • Het café is elke weekdag open van 13u30 tot 17 uur – ook op zondag
 • Je kan er ook komen eten op dinsdag en vrijdag van 12 tot 13 uur – wel vooraf reserveren uiterlijk de vrijdag en de dinsdag vooraf op 014 28 40 71

Dienstencentrum De Schoor – Schorvoortstraat 53:

 • Elke weekdag welkom in het dienstencentrum van 9 tot 17 uur
 • Het café is elke weekdag open van 13u30 tot 17 uur – ook op zaterdag
 • Je kan er ook komen eten op maandag en donderdag van 12 tot 13 uur – wel vooraf reserveren uiterlijk de donderdag en de maandag vooraf op 014 28 40 72

WZC De Wending – ’t Kaffee – Albert Van Dyckstraat 18

 • Elke dag open van 13 tot 17 uur – ook in het weekend

Alle info op www.zorggroep-orion.be

Stad Herentals en Zorggroep Orion onderzoeken samenwerking op het vlak van kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte woonzorg in de eigen regio.

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat samenwerking nodig is om kwalitatieve woonzorg te kunnen (blijven) aanbieden. Het stadsbestuur  van Herentals en Zorggroep Orion uit Turnhout voeren verkennende gesprekken om een mogelijke samenwerking op te starten. Het doel is om in de nabije toekomst elkaar te ondersteunen op het vlak van kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte woonzorg. Het stadsbestuur en de zorggroep keurden daarvoor een intentieverklaring goed. In september begint een grondig onderzoek van beide organisaties om te zien waar kansen zitten om samen te werken. In december beslissen beide organisaties, op basis van het onderzoek, of en hoe ze effectief gaan samenwerken op het vlak van toegankelijk en kwalitatief zorgwonen in de eigen regio.

Samenwerking in de ouderenzorg

In zowel de private als de publieke ouderenzorg wordt het steeds duidelijker dat zelfstandig werkende woonzorgcentra niet kunnen overleven. Dit heeft te maken met de veranderende verwachtingen in de samenleving, de constante stijging van kosten, de professionalisering van de zorg en strenge normen van de overheid.

Zowel Zorggroep Orion als woonzorgcentrum Sint-Anna leggen de lat zeer hoog en willen kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte zorg bieden op maat van de zorgvrager. Om dat te kunnen blijven volhouden, is het nodig én noodzakelijk dat er wordt samengewerkt met partners. Beide organisaties hebben samenwerking als belangrijk onderdeel in de bestuursakkoorden en strategische plannen opgenomen waarbij het publieke (geen privatisering) karakter van beide organisaties behouden blijft.   

Zo een partnerschap is een beproefde strategie die reeds succesvol werd uitgevoerd bij de verzelfstandigingen van AZ Herentals en AZ Turnhout die beide ingebed zijn in het Ziekenhuisnetwerk Kempen.

Onderzoek en uitwisseling van informatie

In september 2022 start een onderzoeksfase. Het stadsbestuur van Herentals en Zorggroep Orion, de verzelfstandigde zorgpoot van OCMW Turnhout, willen elkaar beter leren kennen op het vlak van woonzorg.

Concreet gaan de organisaties als gelijkwaardige partners op zoek naar mogelijke kansen in de zorgsector die gezamenlijk kunnen opgenomen worden. Ze denken hierbij aan het delen van kennis en expertise op het vlak vrijwilligersbeleid, kwaliteitswerking, dienstverlening, het opstellen van een kwalitatief aanbod inzake zorg en wonen…  Ook gezamenlijke aankopen, het bundelen van ondersteunende diensten zoals personeelszaken, ICT, technische dienst, subsidiewerving, … zijn mogelijk. De organisaties bespreken ook hun strategische doelen: wat zijn de ambities, de lopende projecten, … Ze wisselen ken- en stuurgetallen uit over hun werking en financiën, en expertise en good practices.

Toegankelijke en kwalitatieve woonzorg in de eigen, vertrouwde omgeving

Het beoogde doel is een groeiverhaal waarbij beide publieke partners elkaar versterken en ondersteunen op de huidige sites in Herentals en Turnhout. Het stadsbestuur zoekt vooral een mogelijke samenwerking voor WZC St.-Anna en de assistentiewoningen. Zorggroep Orion ziet vooral kansen om elkaar te ondersteunen en om expertise uit te wisselen bij de werking van WZC De Wending, WZC De Vliet, assistentiewoningen De Dijk, De Flatjes, De Houthaven en dienstencentra De Schoor, De Meerloop, Albert Van Dyck en vanaf 2023 De Wissel.

Bart Michiels, schepen voor sociale zaken, zorg & welzijn in Herentals, licht toe: “In dit alles delen beide organisaties nu al dezelfde visie: kwalitatieve, toegankelijke mensgerichte zorg op maat van de zorgvrager. Beide organisaties geloven sterk dat een bundeling van krachten kan leiden tot een optimalisering van het aanbod op het vlak van toegankelijke zorg en wonen in de regio. Dit geloof zit ook vervat in de bestuursakkoorden rond zorg in Herentals en Turnhout.”

Samenwerking als intelligente beleidskeuze

Het stadsbestuur Herentals en Zorggroep Orion erkennen elk afzonderlijk het belang van een kwaliteitsvol integraal en geïntegreerd aanbod van regionale zorg- en dienstverlening, persoonlijke begeleiding en goede, passende huisvesting.

Luc Op de Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion en schepen voor werk, economie, Zorggroep Orion en ziekenhuis in Turnhout, getuigt: “Reeds bij de verzelfstandiging van onze zorgpoot tot Zorggroep Orion lag de keuze en het geloof in de noodzaak van een geïntegreerd en integraal zorgaanbod aan de basis. En ook nu delen wij deze overtuiging met de stad Herentals. Het verbreden en versterken van een bestaande kwalitatieve werking staat alleen maar in het voordeel van de zorgvragers die in Herentals en Turnhout op zoek zijn naar een kwalitatief aanbod aan zorg en wonen.”

Een schaalgrootte leidt bovendien tot een grotere slagkracht binnen de organisaties zelf, en in relatie tot andere overheden, het zorglandschap en de prijs-kwaliteitsverhouding. Samenwerking via verzelfstandiging leidt tot verdere professionalisering en een meer doorgedreven focus op kwalitatieve zorg.

Daarnaast zorgt een mogelijke samenwerking ook voor een grotere aanwezigheid van goede zorg in de regio, met een bewuste keuze voor lokale verankering. Voor de overal zeer gegeerde zorgmedewerkers is het bovendien extra aantrekkelijk om voor een grotere organisatie met meerdere sites te werken. Dit biedt mogelijkheden op een continue ontwikkeling van hun professionele loopbaan.

Daarbij vertrekt de denkoefening vanuit een investering in de medewerkers en kwalitatieve zorgverlening en is het zeker geen besparingsoefening.

Preferentieel partnerschap tot december 2022

Op basis van het onderzoek dat nu van start gaat, kunnen beide organisaties een beslissing nemen op het vlak van de haalbaarheid en de inhoud van een mogelijke samenwerking. De intentieverklaring werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van Herentals op 29 augustus en de raad van bestuur van Zorggroep Orion op 17 augustus. De medewerkers en cliënten van beide organisaties worden ook op de hoogte gebracht van deze intentie.

Info Stad Herentals: www.herentals.be

Info Zorggroep Orion: www.zorggroep-orion.be

Zorggroep Orion biedt verkoeling aan alle inwoners in Turnhout tijdens de komende warme dagen.

Inwoners van Turnhout zijn welkom voor verkoeling en een gratis glas water in de dienstencentra en in ’t Kaffee van WZC De Wending.

Komende vrijdag en zaterdag zijn er in WZC De Vliet en WZC De Wending extra maatregelen tegen de voorspelde hitte van kracht. Er heerst een aangename temperatuur. Naast de klassieke verkoelende maatregelen voor bewoners en medewerkers heet Zorggroep Orion ook alle inwoners van Turnhout welkom die wat extra koelte kunnen gebruiken. Ze kunnen aanstaande vrijdag en zaterdag van 13 tot 18 uur terecht voor verkoeling en de nodige gratis glaasjes drinkwater in ’t Kaffee. Naast de cafetaria in WZC De Wending kunnen inwoners ook terecht in de dienstencentra van Zorggroep Orion, nl.  LDC Albert Van Dyck, OC De Meerloop en dienstencentrum De Schoor, voor een verfrissend glas water.

ER IS OFFICIEEL NOG GEEN HITTEPLAN IN ACTIE MAAR BIJ ZORGGROEP ORION ZIJN WE WEL VOLLEDIG VOORBEREID. 

Een hittegolf staat voor twee opeenvolgende dagen boven de 29°C. Men treft dan algemene maatregelen zoals de zonwering omlaag doen, de temperatuur in huis voldoende fris houden, waar nodig ramen en deuren open zetten. Bewoners en medewerkers worden gesensibiliseerd over het belang van zonnewering, het vermijden van felle zon en zware lichamelijke inspanningen op de warmste momenten van de dag. Ook extra luchtige kledij en beddegoed kunnen helpen. Het allerbelangrijkste waarop wordt toegezien is dat de bewoners voldoende gehydrateerd blijven. Water drinken is essentieel om uitdroging te vermijden. 

GRATIS VERKOELING VOOR ALLE INWONERS VAN TURNHOUT

Voorzitter Luc Op de Beeck benadrukt het belang van een hitteplan voor alle inwoners van Turnhout : “Extreme hitte kan zorgen voor lichamelijke klachten en ongemak zoals uitdroging, ademhalingsproblemen, moeilijke bloedsomloop of een heuse hitteberoerte. Wij nemen dit bij Zorggroep dan ook bijzonder ernstig voor onze bewoners. Onze medewerkers en vrijwilligers staan ook paraat voor de inwoners van Turnhout die hinder ondervinden van de hitte. WZC De Wending zet bewust haar deuren open voor alle inwoners die hun woning niet voldoende koel kunnen houden. Bovendien worden in ’t Kaffee van WZC De Wending en in de cafetaria’s van LDC Albert Van Dyck, dienstencentrum De Schoor en OC De Meerloop, tijdens de openingsuren gratis glaasjes drinkwater aangeboden aan wie dit wenst.”

TIPS TEGEN DE HITTE VOOR THUIS

Beperk fysieke inspanningen, zeker op de warmste ogenblikken van de dag, zoek een koel plekje op en drink voldoende water. Creëer schaduw door het dragen van een zonnehoedje en smeer je in met zonnecrème, als je toch naar buiten gaat.

Op 23 juni, Dag van de Mantelzorger, besteedt de MantelzorgHub extra veel zorg aan de mantelzorger in regio Turnhout.

MantelzorgHub de Vier Wegen trakteert alle mantelzorgers op een inspirerende film en een warm gesprek in UGC Turnhout.  Mantelzorgcoördinator Ingrid Jansen is er tevens beschikbaar – samen met de andere zorgpartners – met een luisterend oor of een woordje uitleg. 

Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorger. Natuurlijk heeft MantelzorgHub “De Vier Wegen”, een samenwerking tussen  de gemeenten Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar, Beerse en Zorggroep Orion iets waardevols in petto voor alle mantelzorgers.
Zoals kersverse mantelzorgcoördinator Ingrid Jansen beaamt: “Het is belangrijk ook voldoende zorg en aandacht besteden aan de mantelzorger zelf.”.
Deze keer zijn alle mantelzorgers uit de regio welkom op de filmvoorstelling SUPERNOVA. Een inspirerend verhaal over mantelzorg met Colin Firth en Stanley Tucci in de hoofdrollen. Het evenement is een mooie gelegenheid voor wat extra aandacht voor de mantelzorger en het biedt wat tijd voor een beetje zelfzorg voor elke mantelzorger. Na de voorstelling kan er nagepraat worden met de organisatoren van de MantelzorgHub en ook mantelzorgcoördinator Ingrid Jansen is aanwezig voor een kennismaking of voor een gesprek. Afspraak op 23 juni om 14 uur bij UGC Turnhout. Graag vooraf aanwezigheid bevestigen. 

OVER DIT INITIATIEF VAN MANTELZORGHUB DE VIER WEGEN

MantelzorgHub ‘De Vier Wegen’ is de samenwerking waar Stad Turnhout, gemeente Oud-Turnhout, gemeente Vosselaar, gemeente Beerse en Zorggroep Orion de krachten bundelen op weg naar een gemeenschappelijk gedragen mantelzorgwerking. Ze zetten in op het vinden, bereiken, verbinden en versterken van de mantelzorgers.  

Om ook hen op hun beurt aandacht, (adem)ruimte en een warme ontmoetingsplaats te bieden, nodigt MantelzorgHub ‘De Vier Wegen’ iedere mantelzorger uit voor de filmvoorstelling van Supernova. Alle mantelzorgers zijn welkom op 23 juni om 14 uur in bioscopencomplex UGC Turnhout 

Het centrale thema in Supernova is mantelzorg. Acteurs Colin Firth en Stanley Tucci zijn fenomenaal als Sam en Tusker, die samen hun weg moeten vinden in een leven dat langzaam uit hun handen glijdt.  
Regisseur en schrijver Harry Macqueen weet perfect de juiste toon te treffen in dit ingetogen drama waarin liefde en verlies samenkomen. 

Na de film is er tijd om bij te babbelen met een drankje en hapje in UGC te Turnhout.  

Inschrijven kan per mail naar een van onze contactpunten: martine.menten@beerse.be; kristin.megens@vosselaar.bedorien.bevers@zorggroep-orion.be of eigenaard@oud-turnhout.be

MANTELZORGCOÖRDINATOR INGRID JANSEN IS BESCHIKBAAR VOOR MANTELZORGERS DIE WAT EXTRA INFORMATIE EN ONDERSTEUNING KUNNEN GEBRUIKEN.

“Als mantelzorgcoördinator streef ik ernaar om mantelzorg op de kaart te zetten in de regio Turnhout. Mantelzorgers kunnen immers ook wat zorg gebruiken. Dit initiatief van de Mantelzorghub De Vier Wegen steun ik dan ook volledig. Het is een ideale manier om mantelzorgers te ontmoeten en spreken in een meer ontspannen context. Ik kijk er dan ook naar uit om veel mantelzorgers te mogen ontmoeten samen met mijn collega’s van de MantelzorgHub.”

SOM KAN MANTELZORG ZWAAR ZIJN – DE MANTELZORGCOÖRDINATOR IS ER VOOR DE MANTELZORGER. 

Vorig jaar, op de Dag van de Mantelzorger, werd er aangekondigd dat er een mantelzorgcoördinator zou aangeworven worden in Turnhout. Eén jaar later is Ingrid Jansen al enige tijd actief in deze functie bij Zorggroep Orion.Soms kan de zorg zwaar zijn. Mantelzorgers hebben behoefte aan een luisterend oor. Waar kunnen ze terecht? In de dienstencentra van Zorggroep Orion leiden ze de mantelzorgers graag naar zorgpartners of informatie toe. Onze mantelzorgcoördinator Ingrid richt zich specifiek op het thema mantelzorg. Wat is de effectieve vraag of nood? Samen met de mantelzorger gaat ze op zoek naar diensten of zorgpartners die mee kunnen ondersteunen. Daarnaast kunnen de zorgvrijwilligers vanuit hun takenpakket bij Zorggroep Orion mantelzorgers en hun zorgvragers ondersteunen, bijvoorbeeld door boodschappen te doen, door een telefoongesprek via de TelefoonSter of door te wandelen met een persoon in een rolstoel. Elke mantelzorger is welkom en kan contact opnemen met mantelzorgcoördinator Ingrid. 

CONTACT MANTELZORGCOÖRDINATOR:
Ingrid Jansen – ingrid.jansen@zorggroep-orion.be – 014 28 40 00 of ingrid.jansen@zorggroep-orion.be 

Onze Beleefwandeling-dementievriendelijk op stap is officieel geopend tijdens de Dag van de Zorg


Bewoonster Yvonne Nys van De Vliet en schepenen Luc Op de Beeck, Kelly Verheyen en Stijn Adriaensen onthulden het eerste infobord.

Op zondag 15 mei, de Dag van de Zorg, werd bij Zorggroep Orion in Turnhout het startschot gegeven aan DE BELEEFWANDELING – DEMENTIEVRIENDELIJK OP STAP. Het gaat om een wandeling gerealiseerd door Zorggroep Orion in samenwerking met Stad Turnhout, de stadsgidsen van Turnhout, Alzheimer Liga Vlaanderen en met ondersteuning van Erfgoed Noorderkempen. Dit met het doel interactie te creëren met bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers op een dementievriendelijke wijze. Mensgerichte zorg is de inspiratiebron tot dit initiatief. Het was bewoonster Yvonne Nys van De Vliet, die de hoofdrol mocht spelen. Zij las – begeleid door bezielster en experte dementie Carine Steemans – een gedicht voor in het Turnhouts, dat ook terug te vinden is op de infoborden. Vervolgens mocht ze samen met schepenen Luc Op de Beeck, Kelly Verheyen en Stijn Adriaensen het eerste infobord langs de route onthullen. De beleefwandeling vertrekt aan WZC De Wending en kan op eigen houtje gewandeld worden. Er is een flyer met routebeschrijving ter beschikking in De Wending. Bij Dienst Toerisme komt er een uitgebreide infobrochure uit met bijhorende volksverhalen en extra achtergrondinformatie. Daar kan ook een gegidste wandeling geboekt worden. 

Hier kun je alvast de flyer met routebeschrijving vinden:

Meer info: https://mailchi.mp/8ac1fe57ae43/verslag-opening-beleefwandeling-op-15-mei-bij-zorggroep-orion

TIEN INTERNATIONALE WELZIJNSPARTNERS LATEN ZICH IN TURNHOUT INSPIREREN TIJDENS DE NETWERKDAG VAN I2I IN DIENSTENCENTRUM DE SCHOOR.

Praktijkvoorbeeld: in interactie met onze buurtbewoners in de Babbelbus.

In 2020 startte in Turnhout “from Isolation to Inclusion” kortweg “I2I” op met als doel sociaal isolement bij senioren te voorkomen en aan te pakken. Dit Europese project wil dienstverlening en samenwerking tussen welzijnsorganisaties verbeteren en verbinding in buurten vergroten. Hiervoor werkt Turnhout samen met tien andere internationale partners en worden goede praktijken en onderzoeken uitgewisseld. Op dinsdag 10 mei zat een internationale delegatie samen met de lokale welzijnspartners in dienstencentrum De Schoor in Turnhout om elkaar te inspireren met cases en praktijkvoorbeelden uit ons welzijnslandschap. De aanwezigen maakten meteen ook kennis met De Babbelbus waar buurtbewoners van De Schoor uitgenodigd werden om mee te denken en suggesties te geven rond het aanbod en de noden in dienstencentrum De Schoor.

BRUGFIGUUR SENIOREN BIJ HET WELZIJNSONTHAAL
Een goeie praktijk die Stad Turnhout voorstelt aan de partners is de werking van de brugfiguur senioren. Die heeft  het Welzijnsonthaal als uitvalsbasis. Deze brugfiguur senioren is aanspreekpunt voor senioren die een hulpvraag hebben en bekijkt of er ook nood is aan sociale contacten.
“In het opstartjaar werden een 160-tal huisbezoeken afgelegd en 115 senioren bereikt, wat mooie resultaten zijn” vertelt Kelly Verheyen, schepen van welzijn. “De gemiddelde leeftijd van senioren die zorg vragen is 78 jaar en 82% is alleenstaand. Onze brugfiguur verwees meer dan 230 keer door naar andere zorgpartners zoals Zorggroep Orion, Samana VZW, ziekenfondsen, maar ook bijvoorbeeld – best opvallend -met partners, zoals de politie en de verpleegkunde-opleiding van Thomas More. Positief is dat de meeste senioren ook contact houden met de brugfiguur, zodat ze nieuwe hulpvragen sneller stellen en dus ook sneller geholpen worden. Vele senioren durven niet snel om hulp te vragen, dus dat toont toch duidelijk de meerwaarde van het werken met brugfiguren. De brug naar hulp is gelegd na een eerste contact, ook voor de toekomst.”

WERKEN AAN EEN WARME BUURT VANUIT DIENSTENCENTRUM DE SCHOOR
Vandaag ontvangen we de partners uit de andere lidstaten in ons dienstencentrum De Schoor” vervolgt Luc Op de Beek, schepen en voorzitter van Zorggroep Orion. “Onze dienstencentra bieden een warme welkom in de buurt en vervullen dus een heel belangrijke rol om verbinding te brengen in buurten.”
Het dienstencentrum is een open huis waar uiteenlopende activiteiten doorgaan en ook maaltijden aangeboden worden. De geplande aanwerving van een buurtcoach, die samen met buurtbewoners en partners zal inzetten op ontmoeting en het versterken van de buurt in Turnhout Oost, is een fantastische aanvulling op de bestaande initiatieven. Er is sinds kort ook een mantelzorgcoördinator aan de slag en iedereen kijkt al uit naar de komst van een zorgcoach die buurtbewoners en bezoekers in het dienstencentrum zal begeleiden  -waar nodig en gewenst -richting een gewenst en passend zorgtraject.
Voor de gelegenheid kwam de Babbelbus De Schoor versterken op 10 mei. Dat is een mobiele ontmoetingsplaats die helemaal in het teken staat van dromen, verbinding en hoop. Een mooi voorbeeld van hoe er flexibel en zeer gericht ontmoeting gestimuleerd kan worden.  Ruim 1500 buurtbewoners kregen een persoonlijke uitnodiging in de bus om langs te komen in De Babbelbus. Doel: de werking van dienstencentrum De Schoor beter leren kennen en ineens ook meedenken over bepaalde noden of suggesties te geven voor het huidige en toekomstige aanbod aan diensten en activiteiten in De Schoor.

Quote van Ragni Macqueen Leifson (Noorse projectleider I2I – universiteit Agder): “Turnhout is misschien niet de grootste partner uit het project, maar heeft vandaag  heel wat inspirerende praktijkvoorbeelden gebracht.”

Zondag 15 mei zetten wij onze deuren wijd open n.a.v. de Dag van de Zorg! Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur.

Op zondag 15 mei is het in Vlaanderen Dag van de Zorg. Bij Zorggroep Orion zetten we ook onze deuren open voor jou. De hele dag staat in het teken van “Samen dragen wij zorg voor elkaar.” Deze “opendeurdag” is een uitgelezen kans voor iedereen die iets meer wil weten over het leven in onze woonzorgcentra en assistentiewoningen, de werking en het aanbod van onze dienstencentra en ons volledige zorgaanbod. The place to be wordt WZC De Wending en LDC Albert Van Dyck. Iedereen is hartelijk welkom

Download HIER het programma in detail. Of lees verder voor de high lights van de dag.

VOOR IEDER WAT WILS
De hele dag door zijn er rondleidingen in WZC De Wending en wie dit wenst wordt op sleeptouw genomen door onze bewoners in een assistentiewoning
van De Flatjes. We besteden aandacht aan de verschillende loopbaanmogelijkheden bij Zorggroep Orion, dit vanaf je studentenstage, tot en met studentenwerk, je job in de zorg of zelfs een heroriëntering in de zorg na jaren gewerkt te hebben in een andere sector. Ook onze vrijwilligers komen weer mooi in beeld. Natuurlijk heeft dienstencentrum Albert Van Dyck een gevarieerd programma samengesteld. Daarnaast zijn ook onze andere dienstencentra, nl. De Schoor en De Meerloop, aanwezig om hun werking en aanbod te presenteren aan de bezoekers.

NIEUW – DUS DIT WIL JE NIET MISSEN

 1. Beleefwandeling dementie-vriendelijk op stap
  door Turnhout.
  In samenwerking met Stad Turnhout, Erfgoedcel Kempen en de stadsgidsen van Turnhout werkte ons zorgteam een heuse beleefwandeling uit. Het parcours loopt rond en op de site van Zorggroep Orion. Aan de hand van infoborden, stapstenen – gecreëerd door onze
  bewoners in De Vliet – en beleeftoestellen kun je een interessante wandeling maken waarin veel aandacht wordt besteed aan de historiek van bepaalde gebouwen en plekjes in Turnhout. De wandeling zorgt dat er voor ieder wat te beleven valt. Zo komt er een toestel – mee uitgewerkt door de bewoners in WZC De Vliet – waarmee muziek kan gemaakt
  worden, zijn er volksverhalen om te beluisteren – sommigen ook ingesproken door bewoners enz… De wandeling kan ontdekt worden d.m.v. een folder uitgebracht door de toeristische dienst van Turnhout en Zorggroep Orion. Er kan ook gegidst worden tijdens deze wandeling. Op 15 mei zijn er alvast enkele gidsen op post om deze wandeling met een groep geïnteresseerden te ontdekken.
 1. Een nieuwe visie op dementiezorg
  Samen met verschillende groepen en aan de hand van verschillende sessies ging Zorggroep Orion aan de slag rond een nieuwe visie op dementiezorg. Deze visie inspireert vast ook ons toekomstige woonzorgcentrum dat een nieuwe thuis zal bieden aan mensen met dementie. Het gaat om een EFRO-project waarbij middelen vanuit Stad Turnhout en de Vlaamse Overheid werden vrijgemaakt. Op de Dag
  van de Zorg geven we graag uitleg over dit project, bovendien gaat Licalab met bereidwillige bezoekers aan de slag om met hen enkele vragen rond dementiezorg te beantwoorden. Zeker inspirerend
  om aan deel te nemen!
 2. Ken jij onze onze mantelzorgcoördinator al?
  Op 15 mei is onze mantelzorgcoördinator samen met het team thuiszorg aanwezig om uitleg te geven over wat ze kan betekenen voor jou als je zorgvragen hebt.
 3. In de steigers op Niefhout: dienstencentrum De Wissel en assistentiewoningen De Houthaven.
  We geven graag tekst en uitleg over de stand van zaken en laten graag de plannen en beelden zien van ons project in het Pioniersgebouw.
  Zondag 15 mei: Dag van de Zorg
 4. Live in ons Kaffee: de zorgradio die gestreamd wordt naar
  www.degoeieouwetijd.be

  In deze radiostudio mag je gewoon komen kijken. Je
  mag je verwachten aan een gezellige combi van muziekjes – gekozen door onze bewoners in het woonzorgcentrum – en interessante
  interviews. Dit in presentatie van Gerd Vranckx. Deze
  seniorenradio is de eerste radio in Vlaanderen die zich
  “zorgradio” noemt. Wij heten ze graag welkom.

Onze vrijwilligers staan deze week eens extra in de kijker!

De Week van de Vrijwilliger loopt van zondag 27.02 tot en met zondag 6.03.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Het samenwerken met hen ervaren we als een uitdaging en terzelfdertijd als een meerwaarde. Zonder hun enthousiaste inzet zouden we de mensgerichte zorg en de activiteiten nooit zo fantastisch kunnen realiseren.

#samensterkinvrijwilligerswerk

#weekvandevrijwilliger

Vlaanderen kent 82 000 euro toe aan Zorggroep Orion en lokaal bestuur Turnhout om een zorgzame buurt te realiseren in Turnhout-Oost.

Zorggroep Orion en lokaal bestuur Turnhout beantwoordden de projectoproep van de Vlaamse overheid voor het realiseren van een zorgzame buurt op plaatsen waar de nood hoog is. Er werd aangetoond dat Turnhout-Oost, het gebied ter hoogte van de Steenweg op Oosthoven, zeker in aanmerking komt voor meer sociale cohesie in deze buurt. Bewoners kampen er met isolement en vinden moeilijk de weg naar de juiste zorginstanties en welzijnsorganisaties die hen kunnen ondersteunen. Ook het buurtnetwerk zelf kan veel sterker mits een goede ondersteuning. Met de toekenning van 82000 euro aan projectsubsidie door minister Wouter Beke zal Zorggroep Orion in goed overleg met het lokaal bestuur en de plaatselijke zorg- en welzijnsorganisaties, inzetten op de realisatie van een antennepunt in Turnhout Oost. Hieruit zal een buurtcoach aan de slag gaan. In de komende twee jaar worden hier de grootste noden in kaart gebracht en zal de focus liggen op het realiseren van ontmoeting, participatie en empowerment van de buurtbewoners. Dit antennepunt wordt ondersteund door de werking en diensten vanuit OC De Meerloop en later door het nieuwe dienstencentrum De Wissel dat momenteel wordt gebouwd in het Pioniersgebouw. Deze “warme buurt” zal een gezamenlijke realisatie zijn tussen het lokaal bestuur van Turnhout, Zorggroep Orion en de lokale zorg-en welzijnspartners.

Fotobijschrift: voorzitter van Zorggroep Orion en tevens schepen van Zorg Luc Op de Beeck, schepen van Welzijn Kelly Verheyen en centrumleider van OC De Meerloop Jochem Brosens.

Een zorgzame duw in de rug voor Turnhout-Oost

Lokaal Bestuur Turnhout en Zorggroep Orion beantwoordden de projectoproep Zorgzame Buurten van de Vlaamse Overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin & Armoedebestrijding. Beide zorgpartners zagen meteen een mooie kans om zorgzame aandacht te besteden aan Turnhout-Oost. Met de toekenning van 82000 euro aan subsidie is meteen een krachtig signaal gegeven door Vlaams minister Wouter Beke van de Vlaamse Overheid om hier mee daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
De ervaringen tijdens COVID-19 leerden dat er in het oostelijke deel van Turnhout enkele straten zijn waar veel zorg nodig is. Zorggroep Orion ontving een aantal hulpvragen die toonden dat er nood is aan sociaal contact.
Uit de resultaten van de driejaarlijkse stadsmonitor blijkt dat de statistische regio ‘stedelijk wonen Oost’ het laagste scoort op alle vragen die te maken hebben met het thema buurtgevoel, buurtcontacten en activiteiten in de buurt. Er is een duidelijke vraag naar ontmoeting, zowel via formele als informele mogelijkheden.
De statistische regio stedelijk wonen Oost vormt een grote regio. Binnen het onderzoek, ‘Kijk in de wijk’, gevoerd in 2020, zien we de buurt ‘omgeving Steenweg op Oosthoven’ (onderdeel van de statistische regio ‘stedelijk wonen oost’) als één van de negen geselecteerde kwetsbare buurten. Het sociaal contact tussen de bewoners is zeer beperkt in deze buurt wat eenzaamheid in de hand werkt.

Zorggroep Orion gaat aan de slag met een interactieve, gezamenlijke aanpak voor Turnhout-Oost.

 Voorzitter Luc Op de Beeck licht toe hoe de zorggroep dit gaat realiseren in de komende twee jaar: “Aan de hand van allerlei initiatieven en ontmoetingsmomenten willen we de vereenzaming in Turnhout-Oost tegengaan.  Via een antennepunt ter plekke gaan we werken aan die zogenaamde sociale cohesie. Een buurtcoach wordt op deze taak gezet. Dit antennepunt met buurtcoach krijgt de nodige ondersteuning van onze teams, diensten en werking in onze bestaande dienstencentra. Het antennepunt en de buurtcoach in Turnhout-Oost krijgen in het begin ondersteuning vanuit ontmoetingscentrum De Meerloop en later vanuit het nieuwe dienstencentrum De Wissel dat in 2023 opengaat in het Pioniersgebouw. We beginnen niet van nul. Alle  initiatieven die nu al in de buurt leven proberen we met elkaar te verbinden en indien nodig coördineren we dit via ons antennepunt. Het antennepunt met de buurtcoach is hier de drijvende kracht die mee de weg wijst aan de buurtbewoners en de linkjes legt tussen buurtbewoners onderling of met de lokale zorgpartners.  Ik denk aan vrijwilligerswerk, Burenhulp, een buddysysteem voor kwetsbare buurtbewoners … Er is vandaag al heel wat engagement, zowel bij buurtbewoners als lokale zorgpartners en welzijnsorganisaties, maar ze vinden elkaar niet altijd.”

Lokale stakeholders slaan de handen in elkaar om van Turnhout-Oost een warme buurt te maken.

Schepen van Welzijn Kelly Verheyen licht de rol van het lokale bestuur en de zorg- en welzijnspartners toe:

“De aanwerving van de buurtcoach, die samen met buurtbewoners en partners zal inzetten op ontmoeting en het versterken van deze buurt, is een prachtig resultaat van alle voorbereidende werk.

Het project ‘Kijk in de wijk’, werd in 2020 door Stad Turnhout ingezet met als doel meer verbinding te creëren in buurten. Als eerste stap werd een onderzoek gedaan naar de kenmerken van de geselecteerde buurten. Specifiek in de omgeving van de Steenweg op Oosthoven werd er laag buurtgevoel vastgesteld, maar, zo gaven de onderzoekers aan, dat betekent geenszins dat buurtbewoners elkaar niet willen leren kennen!  Tijdens dit onderzoek werden ook krachten opgemerkt, een groot engagement en veel vrijwilligersbloed bijvoorbeeld.  Een groot potentieel aan mogelijke kruisbestuivingen en samenwerkingen.

Dit zijn belangrijke signalen, die we verder verkenden,  in samenwerking met Zorggroep Orion. Tijdens enkele buurtmomenten en gesprekstafels kwamen bewoners, verenigingen, organisaties en een lokale school aan het woord. Hier kwamen mooie ideeën uit, die we onder de noemer zorgzame buurt verder wensen te realiseren. Het opgerichte antennepunt van het lokaal dienstencentrum zal de spil vormen van deze zorgzame buurt waar formele en informele partners worden verbonden. Het is een mooi voorbeeld van hoe Kijk in de wijk impulsen geeft om sociale verbondenheid in buurten te versterken. Er wordt een antwoord geboden op de noden die door ons bestuur werden vastgesteld en kan dan ook gezien worden als een verderzetting van het ingezette traject en een mooi resultaat van het werk dat de afgelopen 2 jaar door onze diensten werd gedaan.

Het kleine ontmoeten wordt zo een belangrijk middel in de strijd tegen vereenzaming, dit realiseren we in samenwerking met heel ons netwerk. Er is een  actieve betrokkenheid van formele en informele intersectoriële spelers. Bottom-up initiatieven binnen de buurt worden zeker ook door het lokaal bestuur ondersteund.”

Voor verdere info over deze warme buurt in Turnhout-Oost: volg ons op social media of neem een kijkje op www.zorggroep-orion.be
Info Zorgzame Buurten: https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/turnhoutoost