Preventiemaatregelen in onze woonzorgcentra en assistentiewoningen blijven verlengd tot en met 17 mei.

Het agentschap Zorg & Gezondheid bevestigt de verlenging van de maatregelen ter preventie van Covid-19 in onze assistentiewoningen en woonzorgcentra tot en met 17 mei. Onze woonzorgcentra blijven dus voorlopig nog gesloten voor externe personen. Ook in de assistentiewoningen blijven wij alle richtlijnen opvolgen. We houden iedereen verder op de hoogte van mogelijke verdere ontwikkelingen. Blijf zorgen voor elkaar, houd voldoende afstand en let goed op je handhygiëne.

#samentegencorona

Ons magazine ZIN komt deze week naar je “kot”!

Hou je brievenbus goed in het oog. Want elke Turnhoutenaar ontvangt deze week de meest recentie editie van ons tweemaandelijkse magazine ZIN in zijn brievenbus. Zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen bij Zorggroep Orion. Onze deuren zijn misschien gesloten voor bezoek. Maar we vertellen graag iets meer over het leven hier in huis tijdens deze tijden van Covid-19 en we blikken ook graag positief vooruit. Deze keer is ons magazine wat dunner dan anders, want de activiteitenkalenders voor de dienstencentra staan er niet in. We gaan ten vroegste opnieuw open op 7 juni en zullen dan aangepast communiceren over ons activiteitenaanbod. De laatste ontwikkelingen vind je altijd op onze website www.zorggroep-orion.be ! Je kunt ZIN ook online lezen op www.zorggroep-orion.be/zin

Veel leesplezier.

#samentegencorona #zorgenvoorelkaar #checkcheckcheck

Sluiting dienstencentra verlengd tot en met zondag 7 juni.

ONZE DIENSTENCENTRA BLIJVEN  DICHTTOT EN MET 7 JUNI 2020

Omwille van de maatregelen ter bestrijding van covid-19 heeft agentschap Zorg & Gezondheid de sluiting van alle dienstencentra verlengd. Dit betekent dat OC De Meerloop, LDC Albert Van Dyck en LDC De Schoor hun deuren nog dicht moeten houden voor publiek tot en met 7 juni. Zodra we meer nieuws hebben over verdere ontwikkelingen laten wij iets weten. Diensten zoals onze boodschappendienst en de TelefoonSter blijven wel doorgaan. Alle info op  www.zorggroep-orion.be​​​​​​​

WZC De Wending en WZC De Vliet houden nog even de deuren dicht voor bezoekers tot er meer duidelijkheid is.

Zorggroep Orion heeft met aandacht de nieuwe informatie van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april gevolgd. Hierbij is ons niet ontgaan dat bewoners van woonzorgcentra elk recht hebben op het bezoek van één en steeds één en dezelfde persoon indien deze persoon de voorbije twee weken symptomenvrij is van Covid-19. Wij waarderen en delen de bezorgdheid om het psychosociale welzijn van onze ouderen o.a. in de woonzorgcentra. Wij wachten op dit ogenblik de richtlijnen van Minister Wouter Beke af over de startdatum en het correcte kader waarbinnen deze maatregel op een veilige, controleerbare manier kan ingevoerd worden. Het welzijn en de gezondheid van onze bewoners en medewerkers staan hier voorop.
Dit betekent concreet dat wij nu nog geen bezoekers kunnen verwelkomen in WZC De Vliet en WZC De Wending.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VOOROP – DAAROM BLIJVEN ONZE DEUREN NOG EVEN GESLOTEN VOOR BEZOEKERS

Zodra wij volledige duidelijkheid hebben over de correcte procedures, kunnen wij inschatten of en hoe wij deze maatregel invoeren.
Ons zorgteam zet zich op dit ogenblik zeven dagen op zeven maximaal in om al onze bewoners op een optimale wijze te verzorgen in onze woonzorgcentra. Wij vragen daarom ook begrip en geduld aan bewoners, familie, mantelzorgers en direct betrokkenen, zodat wij in alle sereniteit de correcte beslissing kunnen nemen. Wij blijven hierover transparant communiceren en houden alle betrokkenen op de hoogte via onze geijkte communicatiekanalen. Bewoners, familieleden en medewerkers zijn de eersten op onze lijst om op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Zorg goed voor elkaar.

Luc Op de Beeck – voorzitter Zorggroep Orion

Bart Michielsen – algemeen directeur Zorggroep Orion

Wij hebben nog SPATBRILLEN nodig!

Bij deze een warme oproep om even op zolder, in de garage of in je opslagruimte te kijken. Heb je nog een SPATBRIL in kunststof op overschot? Onze medewerkers in de zorg zouden hier extra mee geholpen zijn want we kunnen er zeker nog gebruiken. Elke spatbril is welkom om te brengen naar de laad- en loszone tijdens onze “was-momenten”, nl. op dinsdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 17 tot 19 uur en op zaterdag van 14 tot 16 uur.

Adres: Zorggroep Orion – Albert Van Dyckstraat 18 – 2300 Turnhout

ONZE DANK IS GROOT

Eerste besmetting van een bewoner met Covid-19 in WZC De Wending.

Op 1 april kreeg Zorggroep Orion via de coördinerende arts (CRA) de bevestiging dat één van de bewoners van WZC De Wending positief getest werd op COVID-19. Deze persoon wordt momenteel op de kamer in volledige isolatie verzorgd. Het gaat dus om één bewoner in WZC De Wending (en dus niet in WZC De Vliet). We wensen deze bewoner en familie moed toe bij het herstel. De medewerkers en het volledige zorgteam omringen deze persoon met de beste zorgen. Zij zijn professioneel voorbereid en doen het nodige. Alle bewoners van beide woonzorgcentra worden verder verzorgd volgens de extra maatregelen die reeds sinds 12 maart van kracht zijn. Zij ontvangen dus geen bezoek en het woonzorgcentrum (zowel WZC De Wending als WZC De Vliet) blijft nog steeds gesloten voor externe personen. Ons zorgteam is bijzonder alert op mogelijke symptomen en houdt zich strikt aan de veiligheidsmaatregelen.

Alle bewoners en hun familie worden persoonlijk gecontacteerd zodat we hier zo transparant mogelijk over kunnen communiceren met hen.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VOOROP

Zorggroep Orion is zich bewust van het feit dat dit een zware periode is voor al onze bewoners, hun familieleden die hen niet kunnen ontmoeten en ook voor ons zorgpersoneel. We blijven volharden in de opvolging van alle richtlijnen en doen dit in volledige transparantie.  De veiligheid en gezondheid van onze bewoners staat voorop. Zorggroep Orion zet alles op alles om het zo leefbaar mogelijk te houden voor onze bewoners.

We houden je via onze geijkte kanalen (website, social media en pers) verder op de hoogte van mogelijke wijzigingen in de situatie.

We stellen, samen met onze medewerkers, alles in het werk om deze situatie in de beste omstandighedenaan te pakken in nauw overleg met de betrokkenen.

Zorg goed voor elkaar.

Zorggroep Orion treft extra maatregelen n.a.v. eerste besmetting Covid-19 in onze assistentiewoningen.

Op vrijdag 27 maart werd Zorggroep Orion ’s avonds ingelicht dat één van de bewoners van de assistentiewoningen positief getest werd op COVID-19. Deze persoon werd daarop naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar momenteel verzorgd. We wensen deze bewoner en familie sterkte toe. Zorggroep Orion is de familie bijzonder erkentelijk voor de snelle en transparante berichtgeving hierover. Het gaat om een besmetting in de assistentiewoningen. Er is geen besmetting in WZC De Wending en WZC De Vliet. Om onze bewoners nog beter te beschermen, heeft Zorggroep Orion vanmorgen beslist om de maatregelen voor onze assistentiewoningen nog verder te verstrengen. Het gaat om 132 flats in de Albert Van Dyckstraat 10 en de Albert Van Dyckstraat 37 in Turnhout. Concreet komt het er op neer dat de assistentiewoningen in een beschermde omgeving veranderen, vergelijkbaar met de woonzorgcentra.

Zorggroep Orion had al maatregelen getroffen die verder gingen dan de richtlijnen van het agentschap Zorg en Gezondheid maar wil toch nog verstrengen. Zorggroep Orion wil daarmee kost wat kost onze bewoners beschermen en vermijden dat meerdere besmettingen zich voordoen. De gezondheid van al onze bewoners staat voorop en daarop kunnen geen toegevingen gedaan worden.

Bijkomend verzoekt Zorggroep Orion dat bewoners  in hun flat blijven gedurende 14 dagen. Uitzondering daarop is dat de bewoners nog een wandeling kunnen maken in de gang of in de afgeschermde tuin. Daarbij vragen we wel dat de bewoners de regels van handhygiëne en social distancing van 1,5 meter nog strenger toepassen. Zorggroep Orion zal hierop verscherpt toezien en de bewoners gericht aanspreken op hun verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en de medebewoners. Indien nodig wordt dit mee afgedwongen door de lokale overheid en politie.

Bezoek was al verboden behalve voor mantelzorgers. Ook deze maatregel wordt verstrengd. De zorg wordt verder geleverd door geregistreerde zorgprofessionals en door max. één geregistreerde mantelzorger. Zorggroep Orion werkt de logistieke ondersteuning van de flatbewoners de komende uren en dagen verder uit.

Zorggroep Orion is zich bewust van het feit dat dit geen gemakkelijke maatregelen zijn voor onze bewoners. De veiligheid en gezondheid van onze bewoners staat echter voorop. Zorggroep Orion zet alles op alles om het zo leefbaar mogelijk te houden voor onze bewoners. We zullen dan ook, net zoals in de woonzorgcentra, extra inzetten op één op één-ondersteuning en op het ontwikkelen van het (virtueel) sociaal netwerk en een gevarieerde daginvulling. We schakelen hier meteen extra mensen en middelen op in.

We houden je via onze geijkte kanalen (website, social media en persbericht) verder op de hoogte van mogelijke wijzigingen in de situatie.

We stellen, samen met onze medewerkers, alles in het werk om deze situatie in de beste omstandigheden aan te pakken in nauw overleg met de betrokkenen.

Zorg goed voor elkaar.

MEER INFO:

Bart Michielsen                                                      

Algemeen directeur Zorggroep Orion                                             

Wie heeft er nog zelfgemaakte mondmaskers voor ons?

UPDATE 28 MAART:

Deze oproep voor iedereen in Turnhout en omstreken. Wij kunnen nog 200 zelfgemaakte mondmaskers gebruiken om onze bewoners in de allerbeste en veiligste omstandigheden te blijven opvolgen, begeleiden en verzorgen.

Wie heeft er nog een doosje mondmaskers op voorraad? Je maakt er ons heel blij mee.

Ben je handig met de naaimachine en wil je graag voor ons mondmaskers maken? Neem dan contact op met collega Erica! Zij bezorgt je dan de juiste informatie en eventueel ook de nodige handleiding zodat de mondmaskers die jullie naaien zeker ook bruikbaar zijn in de zorg. Graag mailen naar erica.baeck@zorggroep-orion.be Onze dank is groot.

#sharingiscaring #samentegencorona

Alles kan gebracht worden naar Zorggroep Orion – Albert Van Dyckstraat 18 in Turnhout – even aanbellen en dan komt er iemand het materiaal in ontvangst nemen. Dankjewel!!!

UPDATE: LDC Albert Van Dyck, OC De Meerloop en LDC De Schoor zijn nu gesloten tot en met 19 april. WZC De Vliet en WZC De Wending hadden hun deuren al dicht tot die datum.

UPDATE: Sinds 12 maart dient ook Zorggroep Orion extra maatregelen te treffen in haar werking n.a.v. de richtlijnen opgelegd door het Agentschap Zorg & Gezondheid ter bestrijding en preventie van het Coronavirus (Covid-19).

UPDATE 19/03/2020/ ALLE DIENSTENCENTRA ZIJN DICHT TOT EN MET 19 APRIL

Alle activiteiten in Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck, OC De Meerloop en LDC De Schoor (en bijhorend seniorenrestaurant) worden geannuleerd tot en met 19 april en de centra zelf worden gesloten tot en met 19 april.

GEEN TOEGANG VOOR BEZOEKERS IN WZC DE WENDING EN WZC DE VLIET

Vanaf 12 maart tot en met 19 april heerst er een volledig bezoekverbod in beide woonzorgcentra. Dit is dus een update van de communicatie die voorheen verscheen. Bewoners en naaste familie worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

ADVIES VOOR BEWONERS ASSISTENTIEWONINGEN

Ook voor de bewoners van onze assistentiewoningen vragen wij om extra alert te zijn, bezoekjes in de mate van het mogelijke uit te stellen, en al zeker geen bezoek te ontvangen dat de laatste twee weken in aanraking kwam met iemand die een risicogebied bezocht of zelf een risicogebied heeft bezocht of bepaalde gezondheidsklachten heeft zoals hoest, ademhalingsproblemen, koorts.  Ook de richtlijnen i.v.m. een goede handhygiëne blijven van tel.

Wij houden alle ontwikkelingen en richtlijnen op de voet en houden je verder op de hoogte indien er meer nieuws is.

Dank voor je begrip en medewerking.