BEZOEKMOMENTEN WOONZORGCENTRUM DE WENDING EN WOONZORGCENTRUM DE VLIET

Sinds de komst van de Corona-epidemie in Europa, werden wij samen met onze bewoners, medewerkers en familie geconfronteerd met een nieuwe realiteit.

GEZONDHEID & VEILIGHEID VOOR ALLES werd nog meer dan anders de rode draad in de stappen die we ondernamen. Meer dan ooit was het ook duidelijk dat samenwerking hierin een cruciale factor was om het virus zo veel mogelijk in te perken. Op basis van onze missie, visie en waarden, werkten we een charter voor de bezoekmomenten in onze woonzorgcentra uit waarin we concreet benoemen welke de sleutelelementen zijn waar we samen met bewoners, familie en medewerkers voor gaan.

Samen dragen we zorg voor elkaar!

BELANGRIJK: als je een bezoek plant of een bewoner ophaalt voor een uitstapje, dien je alle veiligheidsrichtlijnen in ons CHARTER SAMEN DRAGEN WE ZORG VOOR ELKAAR op te volgen.

DOWNLOAD EN LEES HIER HET CHARTER

We stelden een lijstje op met de meest gestelde vragen door onze bewoners en voegden er meteen ook het correcte antwoord aan toe: