WOONZORGCENTRUM

Onze woonzorgcentra zijn gehuisvest in de Albert Van Dyckstraat. Wij bieden een permanente huisvesting en aangepaste zorg aan 192 ouderen. We beschikken over twee gebouwen: één ingericht voor senioren met dementie en één voor senioren met een lichamelijk zorgbehoefte.

WZC De Wending is een nieuwbouw, voltooid in mei 2012, waar 132 senioren verblijven. Aan de overkant van de straat is er WZC De Vliet, dat specifiek gericht is op dementerende bewoners en op zijn beurt 60 bedden herbergt.

Binnen elk gebouw wordt er zo kleinschalig mogelijk gewerkt en wordt er veel aandacht geschonken aan het creëren van een huiselijke woonomgeving. Deze huiselijkheid en kleinschaligheid vertalen zich in het inrichten van kleine leefgemeenschappen met veel aandacht voor privacy en voor individuele wensen en behoeften én in het inrichten van een warme thuisomgeving met veel aandacht voor kwaliteit van leven.

Kleine woonunits

In WZC De Vliet waar dementerende senioren wonen, zijn twee afdelingen van telkens 30 bewoners. Elke afdeling bestaat op zijn beurt uit twee kleinere woonunits van 15 bewoners. Per woonunit is er ook een gemeenschappelijke eetruimte, huiskamer en badkamer met hoog-laag bad.

In WZC De Wending voor lichamelijk zorgbehoevende senioren zijn er in totaal 3 afdelingen. Per afdeling zijn er twee leefgroepen van telkens 22 bewoners. Iedere leefgroep heeft een gezamenlijke eetruimte en een badkamer met hoog-laag bad. Elke leefgroep bestaat op zijn beurt uit twee kleinere woonunits van 11 bewoners. Per 11 bewoners is er ook een gezamenlijke huiskamer ingericht.

Dementie

Ouderen met dementie hebben nood aan een andere aanpak dan ouderen met een lichamelijke zorgbehoefte. Woonzorgcentrum De Vliet biedt hiervoor het kader. Het gebouw en de tuin bieden een veilige omgeving waarin bewoners zich vrij kunnen bewegen.

Ook op het gebied van zorg is woonzorgcentrum De Vliet gespecialiseerd in dementie. Intern bestaat er een werkgroep dementie. Hieraan nemen zorgkundigen en verpleegkundigen, maar ook animatoren, kinesisten en ergotherapeuten deel. Zij vergaderen op regelmatige basis over verschillende thema’s en sensibiliseren andere medewerkers hierover. Alle medewerkers volgen ook regelmatig bijscholingen over dementie of aanverwante thema’s.

Vanuit woonzorgcentrum De Vliet kunnen familieleden van bewoners ook deelnemen aan ‘aan de praattafel’. In groep en onder begeleiding van de referentiepersoon dementie komen relevante gepreksthema’s aan  bod. Nadien kan er nog nagepraat worden in het woonzorgcentrum met een tas koffie.

Contactgegevens

Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
T  014 28 40 00
secretariaat@zorggroep-orion.be

Info

Lees hier onze uitgebreide onthaalbrochure met informatie over onze visie, werking, aanbod en tarieven : Onthaalbrochure nieuwe bewoners WZC