Wie mee instapt in het project HaRTen Aas krijgt ook extra ondersteuning aangeboden voor zijn of haar mantelzorger. Ook de mantelzorger wordt volwaardig betrokken in het zorgplan. De mantelzorger wordt bevraagd en er is tevens een afspraak thuis voorzien om samen te overleggen over noden en verwachtingen.