EEN UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN ZORGGEBRUIKER,  MANTELZORGER EN ZORGVERLENER

Een Hart voor Regio Turnhout, Allen anders samenwerken

Verschillende zorg- en welzijnspartners uit de regio Turnhout bundelen hun krachten en expertise om een project rond geïntegreerde zorg uit de grond te stampen. HaRTen Aas koestert de ambitie om een generiek zorgmodel uit te tekenen waarbij de zorggebruiker en zijn mantelzorger centraal staan en optimaal ondersteund worden door zorg- en welzijnspartners uit de eerste en tweede lijn.

PROEFPROJECT: FOCUS OP ZORGGEBRUIKERS MET CHRONISCH HARTFALEN

Dit proefproject hoopt aan te tonen dat geïntegreerde zorg ook kan ingezet worden bij chronische ziektes. Het richt zich op zorgvragers die lijden aan chronisch hartfalen. In het model is er ruimte voorzien  voor o.a. zorgmanagement op maat met een individueel zorg- en welzijnsplan en voldoende aandacht voor het gebruik van een digitaal, multidisciplinair patiëntendossier dat gedeeld wordt tussen de zorggebruiker , mantelzorger en alle leden van het zorgteam.

UNIEK IN DE REGIO – OP INITIATIEF VAN 10 ZORG- EN WELZIJNSPARTNERS UIT DE REGIO

De focus op de mantelzorger en de optimale, digitale ondersteuning via een gedeeld zorgdossier maakt dit project uniek in de regio.  Bovendien hebben 10 zorg- en welzijnspartners zich ten volle geëngageerd in HaRTen Aas.

Deze zorg- en welzijnspartners gaan samen voor HaRTen Aas