De beste zorg en de beste ondersteuning bepalen we samen

Zorggroep Orion is er voor mensen met zorg of mensen die vragen hebben over zorg- en ondersteuningsnoden. We zijn ervan overtuigd dat deze mensen alleen maar het beste verdienen en dat Zorggroep Orion dit waarmaken. Er is maar één doel en dat is de beste zorg en de beste ondersteuning in de beste omstandigheden. Om dit doel te bereiken de mens met al zijn zorgvragen voorop. We zetten vragen, verwachtingen en behoeftes om in heldere antwoorden en vertrekken zoveel mogelijk vanuit de autonomie van de klant. Om dit doel te bereiken geven we ook mantelzorgers een plaats bij Zorggroep Orion. We gaan in dialoog met de mantelzorger om ook hun vragen en verwachtingen daadwerkelijk om te zetten inconcrete acties. We bepalen samen met de klant én de mantelzorger wat kan bij Zorggroep Orion. Hoe we ons organiseren is afhankelijk van de verwachtingen van de klant. Bij ons gaan we steeds een stap verder.

Lees meer op www.zorggroep-orion.be/wij-zijn-zorggroep-orion