Onze nieuwe visie op vrijwilligersbeleid.

Samen sterk in vrijwilligerswerk.  
Op dit ogenblik zijn er ruim 276 vrijwilligers verbonden aan Zorggroep Orion. Daarnaast mag de zorggroep rekenen op ongeveer 220 medewerkers. Het aantal vrijwilligers is indrukwekkend en vraagt om een professioneel, warmhartig vrijwilligersbeleid. In 2020 startte een vrijwilligerscoördinator op en maakte de zorggroep er werk van om een visie op vrijwilligersbeleid uit te schrijven inclusief afsprakenkader en vier grote, inhoudelijke pijlers. Dit gebeurde in overleg met een stuurgroep waarin ook vrijwilligers en medewerkers uit de hele organisatie deelnamen. Deze visie, met de naam “Samen sterk in vrijwilligerswerk” wordt vanaf  nu uitgerold doorheen de hele werking. Vrijwilligerscoördinator Erica Baeck stelde een visie op die stoelt op vier belangrijke pijlers: vrijwilligers in de organisatie, duurzaam vrijwilligen, professioneel vrijwilligersbeleid en vrijwilligerswerk in functie van de visie en missie van de zorggroep.
Voorzitter Luc Op de Beeck licht toe: “Zorggroep Orion heeft een nieuwe visie op vrijwilligersbeleid en dat is goed nieuws voor iedereen. Hierin staan de handvaten om in praktijk aan de slag te gaan. Goed samenwerken, de meerwaarde realiseren, communicatie, budgetten en veel meer zijn beschreven zodat we de krachtige titel “SAMEN STERK IN VRIJWILLIGERSWERK” uitwerken en realiseren. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Zonder hun enthousiaste inzet zouden we de mensgerichte zorg en de activiteiten nooit zo fantastisch kunnen realiseren. Dank aan ieder van hen.”
Participatief vrijwilligersbeleid met krachtige handvaten: Samen sterk in vrijwilligerswerk.
Het vrijwilligersbeleid is een document dat participatief tot stand kwam, personeel, vrijwilligers en externen droegen bij tot de finale tekst. De raad van bestuur zet mee de schouders onder dit beleid. Zo doet iedereen mee: samen sterk in vrijwilligerswerk! In het vrijwilligersbeleid staan handvaten zodat iedereen weet wat te doen. Want theorieën dienen ook omgezet te worden in de praktijk. 
Een warme getuigenis van twee vrijwilligers
Fernand Wellens en Ria Huberland zijn ‘het gezicht’ van onze visie op vrijwilligersbeleid en vertegenwoordigen alle vrijwilligers in dit verhaal. Zij staan steeds paraat met een warm hart! Zorggroep Orion wenst alle vrijwilligers te danken omdat zij elk, op hun persoonlijke manier, een steentje bijdragen in de mensgerichte zorg.
Lees hier (klik op bovenstaande tekst) hoe vrijwilligers Ria en Fernand hier vorm aan geven bij Zorggroep Orion
Vrijwilligerswerk in functie van de werking van Zorggroep Orion.
De inzet van vrijwilligers staat in functie van het bereiken van de visie en missie van Zorggroep Orion. Als zorgorganisatie geven we graag kansen aan mensen, ook zij die kwetsbaar in de samenleving staan. Dankzij vrijwilligerswerk kunnen ze een sociaal gewaardeerde rol opnemen. Hierbij houden we ook rekening met de draagkracht van onze zorggroep om hen hierin te ondersteunen.

Vrijwilligers in de organisatie.
Onze vrijwilligers worden ingezet in uiteenlopende taken en creëren net zoals medewerkers op hun manier een betekenisvolle meerwaarde voor bewoners en bezoekers. Natuurlijk zijn er enkele fundamentele verschillen tussen medewerkers en vrijwilligers, maar anderzijds ook heel wat gelijkenissen. Denk maar aan de focus op mensgerichte zorg.

Duurzaam vrijwilligen.
Duurzaamheid is misschien een “hippe”  term, maar zeker niet hol. Bij Zorggroep Orion willen we gaan voor een duurzame relatie met elke vrijwilliger. Dit betekent o.a. dat we de juiste vrijwilliger op de juiste plek proberen te laten schitteren, waarbij we rekening houden met zijn/haar individuele talenten, goesting en ervaring. We zorgen ook dat er een duidelijk afsprakenkader is. Want vrijwilligen is niet vrijblijvend, het vraagt een engagement van beide kanten. Zo creëren we een veilig vrijwilligersklimaat met ruimte voor open communicatie en feedback. We gaan ook echt een traject aan met elke vrijwilliger, vanaf de instroom tot en met het moment dat de vrijwilliger weer uitstroomt. Ondersteuning, vorming en opleiding van vrijwilligers in combinatie met inspraak, feedback en open communicatie zullen meer aandacht krijgen en centraal staan.

Professioneel vrijwilligersbeleid.
De vrijwilligerscoördinator zorgt dat het uitgeschreven beleid voldoende slaagkans heeft en leidt alles in goede banen. Ze zorgt ook dat de vrijwilligersbegeleiders beschikken over de nodige handvaten om op een waardevolle manier samen te werken met hun vrijwilligers. Daaraan zijn ook de nodige budgetten gekoppeld en een mooi waarderingsplan om onze appreciatie voor elke vrijwilliger uit te drukken.
UITGEBREIDE INFO – SAMEN STERK IN VRIJWILLIGERSWERK
Lees hier onze folder over het vrijwilligersbeleid
Lees hier de samenvatting van de visietekst op vrijwilligersbeleid
Algemene info: https://www.zorggroep-orion.be/vrijwilligers/ en https://www.zorggroep-orion.be/onze-visie-op-vrijwilligersbeleid/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *