In deze rubriek lees je meer over de belangrijkste projecten die bij ons op stapel staan. Op basis van ons vijfjarig strategisch plan werken we onze belangrijke inhoudelijke thema’s uit in acties en projecten om deze zo te realiseren. Voor een impressie van de belangrijkste thema’s kun je terecht in deze brochure.

WIJ BOUWEN EEN DIENSTENCENTRUM EN 60 ASSISTENTIEWONINGEN IN HET PIONIERSGEBOUW IN TURNHOUT

EFRO DEMENTIE – samen werken wij een visie en beleid uit rond dementiezorg