SAMEN STERK IN VRIJWILLIGERSWERK

Op dit ogenblik zijn er ruim 276 vrijwilligers verbonden aan Zorggroep Orion. Als je weet dat we ongeveer 220 medewerkers hebben, dan is dit een indrukwekkend aantal dat zeker vraagt om een professioneel, warmhartig vrijwilligersbeleid. In 2020 startte een vrijwilligerscoördinator op en maakten we er werk van om een visie op vrijwilligersbeleid uit te schrijven inclusief afsprakenkader en vier grote inhoudelijke pijlers. Dit gebeurde in overleg met een stuurgroep waarin ook vrijwilligers en medewerkers uit de hele organisatie deelnamen. Deze visie wordt in 2021 uitgerold.

Lees hier onze folder over het vrijwilligersbeleid

Lees hier de samenvatting van de visietekst op vrijwilligersbeleid

MAAK KENNIS MET DE BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN VAN DEZE VISIE

Vrijwilligerswerk in functie van de werking van Zorggroep Orion.

De inzet van vrijwilligers staat in functie van het bereiken van de visie en missie van Zorggroep Orion. Als zorgorganisatie geven we graag kansen aan mensen, ook zij die kwetsbaar in de samenleving staan. Dankzij vrijwilligerswerk kunnen ze een sociaal gewaardeerde rol opnemen. Hierbij houden we ook rekening met de draagkracht van onze zorggroep om hen hierin te ondersteunen.

Vrijwilligers in onze organisatie

Onze vrijwilligers worden ingezet in uiteenlopende taken en creëren net zoals medewerkers op hun manier een betekenisvolle meerwaarde voor bewoners en bezoekers. Natuurlijk zijn er enkele fundamentele verschillen tussen medewerkers en vrijwilligers, maar anderzijdsook heel wat gelijkenissen. Denk maar aan de focus op mensgerichte zorg.

Duurzaam vrijwilligen.

Duurzaamheid is misschien een “hippe”term, maar zeker niet hol. Bij Zorggroep Orion willen we gaan voor een duurzame relatie met elke vrijwilliger. Dit betekent o.a. dat we de juiste vrijwilliger op de juiste plek proberen te laten schitteren, waarbij we rekening houden met zijn/haar individuele talenten, goesting en ervaring. We zorgen ook dat er een duidelijk afsprakenkader is. Want vrijwilligen is niet vrijblijvend, het vraagt een engagement van beide kanten. Zo creëren we een veilig vrijwilligersklimaat met ruimte voor open communicatie en feed back. We gaan ook echt een traject aan met elke vrijwilliger, vanaf het moment van instromen tot en met het moment dat de vrijwilliger weer uitstroomt. Ondersteuning, vorming en opleiding van vrijwilligers in combinatie met inspraak, feed back en open communicatie zullen meer aandacht krijgen en centraal staan.

Professioneel vrijwilligersbeleid.

De vrijwilligerscoördinator zorgt dat het uitgeschreven beleid voldoende slaagkans heeft en leidt alles in goede banen. Ze zorgt ook dat de vrijwilligersbegeleiders beschikken over de nodige handvaten om op een waardevolle manier samen te werken met hun vrijwilligers. Daaraan zijn ook de nodige budgetten gekoppeld en een mooi waarderingsplan om onze appreciatie voor elke vrijwilliger uit te drukken.

ONS GEZICHT VAN DEZE VISIE OP VRIJWILLIGERSBELEID, FERNAND EN RIA GETUIGEN GRAAG OVER HUN MOTIVATIE.