Zorggroep Orion is bestaat uit woonzorgcentrum De Wending, woonzorgcentrum De Vliet, de Groep van Assistentiewoningen, Lokaal Dienstencentrum De Schoor, OC De Meerloop en Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck in Turnhout. De ambitie is om het activiteitenaanbod in samenwerking met partners verder uit te bouwen.

Zorggroep Orion beschikt over twee sites in de Albert Van Dyckstraat met een totaal van 192 bedden.  Het gaat om woonzorgcentrum De Wending en woonzorgcentrum De Vliet (een huis voor mensen met dementie).

De Groep van Assistentiewoningen (GAW) telt 132 wooneenheden, allen gelegen in de Albert Van Dyckstraat.

Tot slot hebben we het Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck, gelegen in de Albert Van Dyckstraat, Lokaal Dienstencentrum De Schoor in de Schorvoortstraat en Ontmoetingscentrum De Meerloop, gelegen in het Turnhoutse Begijnhof.