Zorggroep Orion staat voor een aanbod van mensgerichte, kwalitatieve, geïntegreerde en integrale zorg door een financieel gezonde organisatie tegen een correcte prijs.

Mensgericht
Zorggroep Orion zet mensgerichte zorg centraal, het is de kern van onze werking.

Kwalitatief
Zorggroep Orion biedt kwaliteitsvolle diensten en infrastructuur aan. We volgen deze kwaliteit op door tevredenheidsbevragingen en kwaliteitscontroles.

Geïntegreerd en integraal
Zorgroep Orion heeft de ambitie om hokjes tussen verschillende domeinen van zorg weg te werken. Door afstemming op en samenwerking met partners willen we op termijn een volledig “zorgparcours” aanbieden aan onze klanten. Het voordeel is duidelijk: één aanspreekpunt dat zorg aanbiedt, gaande van animatie in een dienstencentrum tot nachtzorg, van ondersteuning in de thuiszorg tot residentiële zorg.
Deze partnerschappen willen we op maat aangaan.

Financieel gezond
Zorggroep Orion heeft het engagement aangegaan om binnen een redelijke termijn kostendekkend te werken. Onderzoek wijst uit dat de motivatie en engagement van medewerkers hoger is bij organisaties die financieel autonoom kunnen werken.

Correcte prijs
Zorggroep Orion vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn voor iedereen. De kwaliteitseisen die we ons voorop stellen maken dat we niet het goedkoopst in de markt zijn. Daartegenover staat dat sociale correcties mogelijk zijn. Het beleid bepaalt in hoeverre tussenkomsten toegezegd worden aan bepaalde kansengroepen.