Orion constellatie
Orion constellatie
Orion is een sterrenbeeld dat het best zichtbaar is in de donkere maanden, wanneer zorg het meest nodig is. Centraal in het sterrenstelsel staan drie heldere sterren die de Orion- gordel vormen. Hier koppelen we onze drie pijlers aan: kwaliteit, mensgerichtheid en geïntegreerde zorg. De Orionnevel is bovendien een relatief jonge constellatie waaruit nog steeds nieuwe sterren geboren worden. Deze voortdurende uitbreiding geeft de ambitie van de zorggroep weer: samen met andere partners, in een netwerk, groeien om een integraal zorgaanbod uit te bouwen.