De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens Zorggroep Orion.

Zorggroep Orion wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 12 bestuurders met stemrecht:

 • acht bestuurders worden verkozen door en uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Turnhout
 • vier onafhankelijke bestuurders met stemrecht worden aangesteld door de algemene vergadering op grond van:
  • deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de welzijnsvereniging;
  • specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin de welzijnsvereniging actief is;
  • onafhankelijkheid ten aanzien van het OCMW Turnhout en het dagelijks bestuur van de welzijnsvereniging.

8 bestuurders worden verkozen door en uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Turnhout:

4 onafhankelijke bestuurders

 • Avonds Caroline
 • Glorieux Annemie
 • Peeters Guido
 • Pelgrims Jef

De algemeen directeur van Zorggroep Orion is Bart Michielsen.