Resultaten van de testen op Covid-19 in WZC De Wending en WZC De Vliet te Turnhout zijn gekend.

Bij deze communiceren wij de resultaten van de testing van al onze bewoners en medewerkers in WZC De Wending en WZC De Vliet op Covid-19. Dit betekent alle bewoners en alle zorgmedewerkers in WZC De Wending en WZC De Vliet die nog niet getest werden. Ook de bewoners die getest werden en een negatief resultaat hadden werden opnieuw getest. De meeste uitslagen zijn sinds vandaag bekend.

Sinds 12 maart werden tot aan het moment van de testing in WZC De Vliet nog geen besmettingen vastgesteld. In WZC De Wending werden we sinds 12 maart druppelsgewijs met een aantal besmettingen geconfronteerd. Ons zorgteam en onze medewerkers zetten telkens maximaal in op de gezondheid van deze mensen en op het inperken van de mogelijke verspreiding van het virus. Zeven bewoners zijn reeds genezen, zeven bewoners waren nog stabiel ziek op de dag van de testing. Helaas moesten we afscheid nemen van drie bewoners. Deze 17 mensen werden niet meegerekend in de resultaten van de collectieve testing van 28 april.

Resultaten van de testing:

Op dinsdag 28 april werden 166 medewerkers, 54 bewoners in WZC De Vliet en 109 bewoners in WZC De Wending getest op Covid-19. Op dit totale aantal testten nul bewoners in WZC De Vliet en vier bewoners in WZC De Wending positief. Van deze vier bewoners waren er drie die geen symptomen vertoonden van Covid-19. Dit illustreert nog maar eens de complexiteit van dit virus. Een klein aantal bewoners kon niet getest worden omdat hun fysieke situatie dit het moment zelf niet toeliet. We beschikken nog niet over alle resultaten van onze medewerkers. Op dit ogenblik tellen we daar acht extra besmettingen.

Door deze testresultaten beschikken we over een duidelijker beeld van de situatie in WZC De Wending en WZC De Vliet. In nauw overleg met ons zorgteam en de CRA (coördinerende arts) Dr. Geivers hebben wij opnieuw onze werking aangepast aan deze resultaten zodat we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk kunnen vermijden of inperken. Alle bewoners en medewerkers werden persoonlijk op de hoogte gebracht van hun individueel resultaat en de beslissingen die we nemen in onze werking.

Wat zijn de gevolgen voor de bewoners in WZC De Vliet?

Voorlopig blijven onze bewoners in WZC De Vliet gevrijwaard van het coronavirus. Dit betekent concreet dat wij onze bewoners in de leefgroepen nauwgezet blijven opvolgen. De veiligheidsmaatregelen in onze werking die reeds lopen zoals de sluiting voor externe personen, het gebruik van mondmaskers, het respecteren van de social distance en een grote discipline in de handhygiëne o.m. met alcoholgel en het gebruik van handschoenen blijven gehandhaafd.

Wat zijn de gevolgen voor de bewoners in WZC De Wending?

De vier bewoners die n.a.v. deze collectieve testing ook blijken besmet te zijn met het Covid-19 virus verblijven voorlopig in isolatie op hun kamer, zoals de overige zeven bewoners die kampen met Covid-19. Zij krijgen verzorging en een dagprogramma op hun kamer. Deze bewoners eten ook steeds op hun kamer. Onze medewerkers zijn hierop voorbereid en weten exact welke extra veiligheidsmaatregelen ze moeten hanteren bij het betreden en verlaten van de kamer en bij het verzorgen van de bewoner. Wij beschikken over voldoende beschermingsmateriaal zodat dit in veilige omstandigheden gebeurt. Indien het nodig en gewenst is, kunnen deze bewoners ook opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook dit gebeurt in overleg met de bewoner en het zorgteam. We wensen deze bewoners een vlot herstel toe. Ons team stelt alles in het werk om het de bewoner zo aangenaam mogelijk te maken ondanks deze isolatie.

Wat zijn de gevolgen voor medewerkers die positief testen met duidelijke symptomen?

Zij moeten gedurende zeven dagen na de start van de symptomen in thuisisolatie verblijven en dienen minimum drie dagen vrij van symptomen te zijn. Bij het hernemen van het werk dragen zij een chirurgisch mondmasker tot alle symptomen verdwenen zijn en dit tot minimum 14 dagen na start van de symptomen.

Wij blijven bijzonder waakzaam.

De testresultaten tonen slechts een tijdelijk beeld van de gezondheidstoestand in beide woonzorgcentra, nl. op 28 april 2020. We moeten nog steeds bijzonder waakzaam zijn. Wij blijven daarom de veiligheidsmaatregelen strikt respecteren. O.l.v. onze CRA Dr. Geivers en onze zorgteam blijven wij iedereen nauwgezet opvolgen. Zodra er bij een bewoner symptomen opduiken wordt de familie op de hoogte gebracht en worden zij opnieuw getest. Op basis van de resultaten van deze test, nemen we dan de nodige maatregelen.

Zorggroep Orion voert strikt de richtlijnen uit zoals bepaald door Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano (wetenschappelijke cel van de federale overheid). Met deze testresultaten kunnen we onze mensen en middelen nog gerichter inzetten en zo de Covid-19 situatie optimaal aanpakken.

Info?

We houden je via onze geijkte kanalen (website en social media) verder op de hoogte van mogelijke wijzigingen in de situatie.

Bart Michielsen – algemeen directeur                    

Luc Op de Beeck  – voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *