Het Agentschap Zorg & Gezondheid laat toe dat woonzorgcentra een aangepaste veilige bezoekregeling uitwerken. Dit in alle veiligheid. De bewoner houdt hierin keuzevrijheid.

Wij houden ons bij deze regeling strikt aan de veiligheidsrichtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Het is belangrijk dat iedereen hier goed aan meewerkt, zodat we niet genoodzaakt zijn om later dit bezoekaanbod weer in te perken. Het bezoeksysteem zullen we ook regelmatig evalueren en indien nodig bijsturen i.f.v. onze werking, een eventuele nieuwe besmetting van Covid-19 of bepaalde nieuwe, strengere of soepelere richtlijnen. Samen dragen we zorg voor elkaar! En zo kunnen we toch genieten van een waardevol samenzijn.

ONZE BEWONERS KUNNEN HET WOONZORGCENTRUM VERLATEN

Vanaf maandag 29 juni kunnen bewoners opnieuw het woonzorgcentrum verlaten zeven dagen op zeven.

Dit dient men niet meer te reserveren aan het centrale onthaal. De bewoner en zijn/haar familie geeft wel duidelijk op de verpleegpost door waar zij naartoe gaan, wanneer zij vertrekken en wanneer de terugkeer voorzien is.

Het familielid die de bewoner komt ophalen en terugbrengen dient te voldoen aan alle veiligheidsrichtlijnen zoals verder in deze brief opgesomd.

Tijdens de uitstap buitenshuis, houdt de bewoner zich aan alle opgelegde veiligheidsmaatregelen die buitenshuis gelden (social distance, mondmasker op de bus…).

WANNEER KAN MEN OP BEZOEK KOMEN BIJ EEN BEWONER VAN WZC DE VLIET EN WZC DE WENDING?

Vanaf maandag 29 juni kunnen bewoners bezoek ontvangen op hun kamer op zeven dagen op zeven. Tijdens het bezoekmoment mag men zaken afgeven of meenemen (zoals de was).

Er zijn geen vaste starturen meer en het bezoek duurt zolang als men zelf wenst. De deuren van onze woonzorgcentra gaan open voor bezoekers vanaf 13u30. Men kan toekomen tussen 13u30 en 16u30. Uiterlijk om 20 uur is een bezoek afgelopen.

Kamerbezoek dient niet meer gereserveerd te worden bij het centrale onthaal. Alle bezoekers en bewoners dienen zich nog steeds aan de veiligheidsrichtlijnen te houden.

De bestaande bezoekmomenten voor partners en mantelzorgers blijven gelden, ook hier mits respecteren van de veiligheidsrichtlijnen.

WIE MAG ER OP BEZOEK KOMEN BIJ DE BEWONERS?

Er mogen twee bezoekers per bewoner komen. Ook kinderen zijn welkom en behoren tot dit aantal van twee. Vanaf maandag 29 juni worden ook huisdieren weer toegelaten. Na het aaien van een huisdier dienen de handen meteen ontsmet te worden.