Een genuanceerde versoepeling rond bezoek en boodschappen in onze assistentiewoningen.

De nieuwste ontwikkelingen in de Nationale Veiligheidsraad rond o.m. het ontvangen van bezoek, het zelf op bezoek gaan en de opening van de winkels lieten Zorggroep Orion toe om een voorzichtige, goed doordachte, versoepeling in te voeren voor de bewoners van de assistentiewoningen in de Albert Van Dyckstraat in Turnhout. De bewoners en hun familie werden vrijdag op de hoogte gebracht van de versoepeling en de adviezen die hierbij dienen gevolgd te worden. Concreet, mits duidelijk naleven van de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid en het opvolgen van de bijhorende veiligheidsadviezen van de zorggroep,  zullen bewoners weer de mogelijkheid hebben om zelf hun boodschappen te doen vanaf 11 mei en mogen ze ook beperkt op bezoek gaan of bezoek ontvangen vanaf 10 mei. Een bijzonder aangename ontwikkeling voor onze bewoners die wekenlang in afzondering in hun assistentiewoning verbleven en op de flat geen bezoek konden ontvangen. Hopelijk is deze versoepeling een eerste stap richting een volledig, veilig open huis. Het dragen van een katoenen mondmasker, een grondige en regelmatige handhygiëne en het respecteren van de anderhalve meter afstand door bewoners en bezoekers in onze assistentiewoningen en op locatie zijn al zeker de basisvoorwaarden die moeten gerespecteerd worden.

Boodschappen mogen opnieuw

De Nationale Veiligheidsraad laat met mondjesmaat versoepelingen toe. Steeds met de kanttekening dat we hiermee met gezond verstand moeten omgaan. We zijn als samenleving goed op weg, maar nog niet aan het einde van de rit! Met de heropening van de winkels vanaf 11 mei, staan we ook onze bewoners opnieuw toe om zelf boodschappen te doen.

Onze vrijwilligers van de boodschappendienst blijven echter nog steeds paraat en ook het aanbod van droge voeding uit onze keuken blijft gewoon doorlopen. Ook blijven we aanraden om als familie of mantelzorger onze bewoners hierin te ondersteunen en raden we bewoners aan om ook gebruik te maken van onze diensten.

Indien bewoners toch naar de winkel gaan, vragen we hen nodige voorzichtigheid in acht te nemen en zich te houden aan volgende richtlijnen: Bundel je boodschappen, zodat je niet elke dag naar de winkel moet gaan Ga op tijdstippen winkelen waarop het niet druk is in de winkel (vermijd winkelen op zaterdag of in de voormiddag) Draag je mondmasker in de winkel Draag wegwerphandschoenen in de winkel Kom niet aan je gezicht tijdens het winkelen Hou in de winkel minimaal 1.5 meter afstand Was je handen uitgebreid als je terug in je flat komt, zowel voor als na het uitladen van je boodschappen
Bezoek beperkt toegelaten vanaf 10 mei
De nationale veiligheidsraad besliste woensdag dat er vanaf zondag 10mei opnieuw beperkt bij elkaar op bezoek mag gegaan worden. Aansluitend kregen we bericht van het Agentschap Zorg en Gezondheid met hierin de boodschap dat ook in de groep van assistentiewoningen opnieuw met mondjesmaat bezoek toegelaten mag worden vanaf zondag 10 mei.

We zijn blij dat onze bewoners de voorbije weken de vooropgestelde maatregelen goed gevolgd hebben, met als gevolg dat de situatie momenteel in onze flats onder controle is. We willen en kunnen onze bewoners daarom het bezoek niet ontzeggen, maar beseffen ook dat hieraan risico’s verbonden zijn. We merken dagelijks dat de crisis nog niet is opgelost en het risico op besmetting nog steeds aanwezig blijft.


Aangezien de groep van assistentiewoningen een groot complex is met veel flats, willen we het beloop in de gangen zo veel als mogelijk beperken. Zowel bewoners als hun naasten kunnen behoren tot een risicogroep.

Daarom zijn we genoodzaakt beroep te doen op de burgerzin van elke bewoner en bezoeker om zich STRIKT aan de voorwaarden van de nationale veiligheidsraad te houden en bijkomend onze adviezen aan bewoners op te volgen.
Volgende richtlijnen en adviezen geven we onze bewoners mee:
Ontvang zo weinig mogelijk bezoek in je flat. Vang dit op door omgekeerd (als bewoner) zelf op bezoek te gaan bij de persoon die je wil ontmoeten of door af te spreken buiten. Je mag met je bezoek gebruik maken van de tuin. Let wel op dat je ook hier telkens VOLDOENDE afstand houdt als je wandelt. Minimaal 1.5 meter.

Ontvang je wel bezoek in je flat, raden we aan om telkens maximaal 2 personen in je flat te ontvangen, zodat je ten allen tijde voldoende afstand kan houden. Beperk je bezoek in tijd, hoe korter de tijd – hoe minder kans op overdracht van het virus.

Je bent als bezoeker en als flatbewoner verplicht om een (katoenen) mondmasker te dragen van zodra je het gebouw betreedt. Draag bij bezoek het mondmasker ook in je flat. Ga met maximaal 2 personen in de lift en neem elk een eigen kant.


Je bent verplicht om je contacten met anderen te beperken tot steeds DEZELFDE 4 personen met wie je afspreekt. Indien je bijvoorbeeld je kinderen op bezoek laat komen en hierbij aan 4 personen komt, zijn dit met andere woorden de 4 personen in je ‘sociale bubbel’. Spreek je bijvoorbeeld af met buren uit de flats, behoren deze tot de 4 personen in je ‘sociale bubbel’. MIX NIET, want op deze manier zorg je voor kruisbesmetting.

WAS je HANDEN telkens je in je flat komt, laat ook je bezoek zijn/haar handen wassen als ze je flat binnen komen.

Samenscholingen en groepsactiviteiten BLIJVEN VERBODEN. De zithoeken en wasserij blijven daarom voorlopig gesloten. Voor de wasserij werken we naar een heropening vanaf 18 mei, waarbij we de nodige afstand en veiligheid kunnen garanderen.

Je mag niet op bezoek gaan bij anderen als je zelf in de voorbije 14 dagen symptomen van COVID-19 hebt gehad of gedurende de laatste 14 dagen positief bent getest. In dit geval mag je zelf ook geen bezoek ontvangen. In dit geval kan je op onze ondersteuning rekenen om dit op te vangen. Ontvang zelf ook geen bezoek van iemand met deze symptomen of die positief werd getest in de voorbije 14 dagen.

We behouden de dagelijkse permanentie en zien toe op de goede gang van zaken. We vragen zowel aan bewoner als aan familie om na onze gezamenlijke inspanning van de voorbije weken alle voorzichtigheid in acht te nemen. We zijn blij dat de maatregelen gedeeltelijk gelost kunnen worden, maar beseffen dat het gevaar nog niet is geweken. Indien we vaststellen dat de afspraken niet voldoende nageleefd worden of er een uitbraak van besmettingen in onze assistentiewoningen ontstaat, zijn we genoodzaakt deze bezoekregeling opnieuw te verstrengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *