TIEN INTERNATIONALE WELZIJNSPARTNERS LATEN ZICH IN TURNHOUT INSPIREREN TIJDENS DE NETWERKDAG VAN I2I IN DIENSTENCENTRUM DE SCHOOR.

Praktijkvoorbeeld: in interactie met onze buurtbewoners in de Babbelbus.

In 2020 startte in Turnhout “from Isolation to Inclusion” kortweg “I2I” op met als doel sociaal isolement bij senioren te voorkomen en aan te pakken. Dit Europese project wil dienstverlening en samenwerking tussen welzijnsorganisaties verbeteren en verbinding in buurten vergroten. Hiervoor werkt Turnhout samen met tien andere internationale partners en worden goede praktijken en onderzoeken uitgewisseld. Op dinsdag 10 mei zat een internationale delegatie samen met de lokale welzijnspartners in dienstencentrum De Schoor in Turnhout om elkaar te inspireren met cases en praktijkvoorbeelden uit ons welzijnslandschap. De aanwezigen maakten meteen ook kennis met De Babbelbus waar buurtbewoners van De Schoor uitgenodigd werden om mee te denken en suggesties te geven rond het aanbod en de noden in dienstencentrum De Schoor.

BRUGFIGUUR SENIOREN BIJ HET WELZIJNSONTHAAL
Een goeie praktijk die Stad Turnhout voorstelt aan de partners is de werking van de brugfiguur senioren. Die heeft  het Welzijnsonthaal als uitvalsbasis. Deze brugfiguur senioren is aanspreekpunt voor senioren die een hulpvraag hebben en bekijkt of er ook nood is aan sociale contacten.
“In het opstartjaar werden een 160-tal huisbezoeken afgelegd en 115 senioren bereikt, wat mooie resultaten zijn” vertelt Kelly Verheyen, schepen van welzijn. “De gemiddelde leeftijd van senioren die zorg vragen is 78 jaar en 82% is alleenstaand. Onze brugfiguur verwees meer dan 230 keer door naar andere zorgpartners zoals Zorggroep Orion, Samana VZW, ziekenfondsen, maar ook bijvoorbeeld – best opvallend -met partners, zoals de politie en de verpleegkunde-opleiding van Thomas More. Positief is dat de meeste senioren ook contact houden met de brugfiguur, zodat ze nieuwe hulpvragen sneller stellen en dus ook sneller geholpen worden. Vele senioren durven niet snel om hulp te vragen, dus dat toont toch duidelijk de meerwaarde van het werken met brugfiguren. De brug naar hulp is gelegd na een eerste contact, ook voor de toekomst.”

WERKEN AAN EEN WARME BUURT VANUIT DIENSTENCENTRUM DE SCHOOR
Vandaag ontvangen we de partners uit de andere lidstaten in ons dienstencentrum De Schoor” vervolgt Luc Op de Beek, schepen en voorzitter van Zorggroep Orion. “Onze dienstencentra bieden een warme welkom in de buurt en vervullen dus een heel belangrijke rol om verbinding te brengen in buurten.”
Het dienstencentrum is een open huis waar uiteenlopende activiteiten doorgaan en ook maaltijden aangeboden worden. De geplande aanwerving van een buurtcoach, die samen met buurtbewoners en partners zal inzetten op ontmoeting en het versterken van de buurt in Turnhout Oost, is een fantastische aanvulling op de bestaande initiatieven. Er is sinds kort ook een mantelzorgcoördinator aan de slag en iedereen kijkt al uit naar de komst van een zorgcoach die buurtbewoners en bezoekers in het dienstencentrum zal begeleiden  -waar nodig en gewenst -richting een gewenst en passend zorgtraject.
Voor de gelegenheid kwam de Babbelbus De Schoor versterken op 10 mei. Dat is een mobiele ontmoetingsplaats die helemaal in het teken staat van dromen, verbinding en hoop. Een mooi voorbeeld van hoe er flexibel en zeer gericht ontmoeting gestimuleerd kan worden.  Ruim 1500 buurtbewoners kregen een persoonlijke uitnodiging in de bus om langs te komen in De Babbelbus. Doel: de werking van dienstencentrum De Schoor beter leren kennen en ineens ook meedenken over bepaalde noden of suggesties te geven voor het huidige en toekomstige aanbod aan diensten en activiteiten in De Schoor.

Quote van Ragni Macqueen Leifson (Noorse projectleider I2I – universiteit Agder): “Turnhout is misschien niet de grootste partner uit het project, maar heeft vandaag  heel wat inspirerende praktijkvoorbeelden gebracht.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *